Finsk studie om aggresjon hjå hund

Aggresjon hjå hund er vanlegvis uønska, og kan få alvorlege konsekvensar for hund, eigar og samfunnet. Det er viktig å forstå kvifor nokre hundar vert aggressive, for å forstå korleis ein kan forsøke forbetre problemet ved trening eller å endre avl. Eit finske studie har funne samanhengar mellom aggresjon hjå hund, miljø og kvar hundane …

Finsk studie om aggresjon hjå hund Read More »