Korleis starte med Nosework

Har du høyrt at søksaktiviteter passar for alle hundar, men lurer på korleis komme i gang?

Nosework er ein søksaktivitet på hunden sine premissar, som utnyttar hunden sin gode luktesans og mulighet til å finne kvar luktene kjem frå.

Duftene

I sporten Nosework er det valgt ut tre forskjellige dufter som hunden skal finne. Desse har i utgangspunktet ingen betydning for hundane, så når duftene blir introdusert må hundane først lære at akkurat desse duftene har verdi. I Noreg brukar me dei same duftene som i USA; Bjørk, anis og kryddernellik fra essensielle oljar. For aktiviseringa si del er det ikkje viktig kva duft du brukar, og det er ikkje så vanskelig å lære hunden andre dufter seinare.

Søk

Nosework passar for alle hundar, uansett rase. Alle hundar kan søke og leite, og det kan verke “meiningslaust” for ein del eigarar å skulle bruke tid på å trene på sjølve søkinga – det går jo ikkje an å lære ein hund å bruke luktesansen.
Den viktigaste delen av søksarbeidet er likevel akkurat det å lære dei når det løner seg å snuse, korleis dufter oppfører seg i forskjellige miljøer og kvar dei kan finne duftkildene. Dei må lære seg uthaldenhet, at dei ikkje kan stole på at førar veit kvar kilda er, og at det er skikkelig skikkelig gøy å finne kvar kjelda er!

 

Søk etter primærforsterkar

Den anbefalte måten å trene Nosework på, er å starte med søk etter primærforsterkar. Hunden skal søke etter og finne ting som den blir veldig glad for å finne, til dømes godbitar eller ei leike. Bruk av primærforsterkaren slik gjer søket meir meiningsfullt for hunden, som blir meir interessert og engasjert i kva me vil at den skal gjere. Me ønsker ein sjølvstendig søkshund, som tar eigne beslutningar og stolar på si eiga evne til å finne! 

 

Observere

Førar si viktigaste rolle i Nosework er kanskje å observere og tilrettelegge for sin hund. Me observerar hundane og lærer oss å tyde når hunden søker etter duft, når den har funne duft og prøver å finne kvar den kjem frå, og korleis den ser ut når den har funne duftkjelda. Hunden skal leite, og me skal forstå. Me tilrettelegg for hunden ved å gjere søka passe vanskelege, støtte hunden i vanskelege miljø, gi hunden nok plass til å arbeide sjølvstendig og å belønne godt når den finn. Det er fantastisk å sjå hundane våre i sjølvstendig arbeid!

 

Emballasje

Emballasjesøket er ein viktig del av Nosework. Det er ein enkel måte å få hunden i gong og forstå kva leiken går ut på. Pappkassane vert brukt i innlæring, hjelp hunden å søke i forskjellige miljø, og vert brukt både i luktgjenkjenningstestar og i konkurranse. Gjennom emballasjen kan du og legge opp mange forskjellige typar søk som gir hunden ulike erfaringar. 

Du kan bygge slott, breie veggar, labyrintar, høge tårn eller hus som hunden må gå inn i. Slik kan hunden få både erfaringar på luktbilder, men og øve seg på reine meistringsoppgåver ved å stikke hovudet inn i pappkassar, brøyte seg gjennom pappveggar eller å søke høgt og lågt.

Kurs

Det er fullt mogleg å lære eigen hund Nosework på eiga hand. Eg anbefalar likevel å gå nybegynnerkurs, særleg om det er første gong du trenar søksarbeid. Det er svært lærerikt å sjå forskjellige hundar i arbeid, og dele erfaringar på korleis legge opp søk. Kurset bør fokusere på tilrettelegging for kvar ekvipasje, og på å bygge opp søksforståinga hjå hunden. At den kjenner igjen miljøet og har det gøy med å leite!

 

 

 

Kva er Nosework?

Nosework er ein søkssport og søksaktivisering der hunden skal finne dei tre forskjellige Noseworkluktene. Grunnleggarane ønskte å tilby ein enkel

Read More »

Noseworkkonkurranse

Laurdag 9. oktober, og søndag 10. oktober blir det Noseworkkonkurranse på Dovre! Endelig tid for konkurranse igjen! Og denne gongen

Read More »

Klikkertrening

Er du ein klikkertrenar, eller brukar du berre klikker i treninga? Det er nemlig ein forskjell. Klikkeren er ein liten

Read More »